Cover photo

Major DEX Growth Recap

มี DEX สองตัวที่สามารถเรียกผู้ใช้ไหม่เข้ามาใช้งานได้เพิ่มขึ้น [Messari Research]

Uniswap ที่พึ่งเปิดตัว NFT Aggregator ไปเมื่อ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จาก Genie แพลตฟอร์ม NFT Aggregator ที่ตัวเองไปซื้อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม

หลังจากที่เปิดตัวฟีเจอร์ไหม่นี้ไป Uniswap ก็มีผู้ใช้ไหม่เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 7,000 กว่าบัญชี ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ใช้งานไหม่ที่สูงที่สุดในเก้าเดือน ซึ่งมากกว่าในเหตุการณ์ Luna, 3AC, และ FTX

นี่แปลว่า Uniswap ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวในการพยายามขยายตลาดตัวเอง และ Uniswap ก็ยังคงเป็น DEX ที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดต่อเดือน

ด้วยฟีเจอร์ไหม่นี้ ก็จะส่งผลให้ม้าสีชมพูตัวนี้ยังคงเป็นจ่าฟูงต่อไป

อีกมุมนึง Curve ก็ได้มีผู้ใช้งานใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นสูงที่สุดตลอดการ (ATH) ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่า ATH ครั้งที่แล้วถึง 11% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีตัวเลขผู้ใช้งานไหม่สูงถึง 10,026 บัญชี

ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะเหตุการณ์สภาพคล่องนั้นเป็นเรื่องปกติ (Luna, FTX) แต่ที่น่าสนใจคือ เมื่อครั้งของ Luna ที่มีผลกระทบโดยตรงกับเหรียญ UST แต่ตอนนั้นกลับมีผู้ใช้งานใหม่น้อยกว่าการล่มสลายของ FTX ซึ่งนี่อาจหมายถึงการที่คนเริ่มหันมาใช้ Dex กันมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้ามองดูแล้ว การเทรดส่วนใหญ่บน Curve นั้น ก็มาจาก 3pool ที่มี USDT, USDC, และ DAI

การเทรดบน 3pool ของ Curve นั้นขึ้นไปพีคในสัปดาห์หลังวันที่ 7 พฤศจิกายนหลังเหตุการณ์ FTX และด้วยเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ USDT หลุด peg ไปและคนเริ่มเข้ามาแลก USDT เพื่อไปถือ USDC และ DAI แทน ทำให้ใน 3pool นั้นล้นไปด้วย USDT ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็ซ้ำรอยเมื่อตอน Luna เช่นกัน


แต่หนึ่งข้อแตกต่างของครั้งนี้และครั้งนั้นคือ ระยะเวลาที่ 3pool กลับมามีสัดส่วนที่เท่าๆกัน เมื่อตอน Luna ล่ม 3pool ใช้เวลากว่า 3 เดือนกว่าสัดส่วนของ Stable coin ทั้ง 3 เหรียญจะกลับมาใกล้เคียงกัน แต่สำหรับเหตุการณ์ FTX แล้วละก็ USDT นั้นขึ้นไปพีคสุดที่ 71% ในวันที่ 11 พฤศจิกายน แต่ตัวเลขก็สามารถกลับมาเท่ากับตอนก่อนเกิดเหตุ ได้ตอนสิ้นเดือนในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งใช้เวลาแค่เกือบ 3 สัปดาห์เท่านั้นเอง อาจเพราะนี่เป็นการล่มของ Centralized Finance (CeFi) ไม่ใช่ DeFi

แต่ Curve ก็ยังสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นในอนาคตตอนที่เปิดตัว crvUSD ซึ่งเป็น Stable Coin ของทาง Curve เอง ซึ่งจะเข้ามาสร้างรายได้เพิ่มให้ทาง Curve และลดหย่อนในด้าน Swap fee ทำให้มีเทรดเดอร์ไหม่ๆเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้น

DeFi Top 14 Assets

ที่มา: Messari

#messari#research#dex