Untitled post

Thông báo Vòng bán hàng Citizen Goose NFT

Citizen Goose sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 6🐾

Chúng tôi rất vui được giới thiệu 'Ngỗng công dân' sẽ tham gia DOSI Citizen!🎉

Hình ảnh

Nếu bạn muốn biết thêm về Citizen Goose, sản phẩm sẽ chỉ được bán vào tháng 6? 👇

https: /lin.ee/nra2cGv/qbko