Hướng dẫn các bước tham gia vào Link3 #Connect 2022

Creat by team FFCRYPTO

Giới thiệu sơ lược về Link3:

Link3 là một nền tảng xã hội Web3 được xây dựng trên giao thức CyberConnect. Vòng Series A được gọi vốn 15M$ với các tên tuổi lớn có thể xem qua link sau: https://www.crunchbase.com/funding_round/cyberconnect-series-a--b29cf8cc

Đội ngũ Backers với nhiều cái tên nổi bật như: Binance Labs, Multicoin Capital, Delphi Digital

CÁC BƯỚC ĐỂ THAM GIA VÀO LINK3 #CONNECT 2022:

Chuẩn bị: Tài khoản discord, twitter và gmail

Check file AMA của nhóm tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12njiLiosCO8BAYkyEFF96zgeoidzfs2Wf606cgPzrDw/edit#gid=973035723

Để tham gia vào #Connect 2022 và get random 1000 box thì dự án yêu cầu chúng ta phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Profile Link3, và đặt Profile Link3 vào mục Bio của Twitter

 • Ví phải có tối thiểu 3 NFT: End-of-Year #Connect2022 W3ST Claimed

 • Ví phải có tối thiểu 5 NFT: W3ST

 • Hold NFT: #Connect2022 Grand NFT

I. Đối với điều kiện có Profile Link3 thì có các nhiệm vụ để lấy Profile Link3 như sau:

 1. Tham gia vào AMA có phần thưởng là Codes, ví dụ dự án như hình bên dưới:

Đối với các nhiệm vụ nhận codes từ dự án thì yêu cầu trước khi dự án diễn ra AMA chúng ta phải tham gia và làm nhiệm vụ. Click vào mục Codes, hoàn thành các nhiệm vụ ở mục Requirements, sau khi nghe AMA xong check nếu trúng thì team sẽ yêu cầu DM hoặc hướng dẫn cách lấy Code để tạo profile ở đây: https://link3.to/profile

 1. Tham gia vào các dự án để get whitelisted, danh sách dự án mở whitelisted được cập nhật liên tục ở đây

 • Link: https://link3.to/connect2022

 • Click vào từng dự án vào check mục Requirements, xem đạt yêu cầu để tạo profile hay không

 • Ví dụ đối với project FreeCity Offical nhiệm vụ yêu cầu là hold 2 NFT bên dưới

 • Nếu đáp ứng được yêu cầu thì ấn Get Whitelisted để tạo profile Link3

 • Cách tạo profile link3: truy cập https://link3.to/profile

  • Chọn Create profile => Create

  • Chọn Edit để đổi tên hiển thị, chọn vào mục Avatar để đổi Avatar

 • Chọn tiếp và Register Link3 Handle, nhập username muốn tạo, check gas và ấn Register Now.

Lưu ý: Tên càng ít kí tự thì gas càng cao

Cách đặt profile link3 vào bio twitter:

 • Copy link profile

 • Truy cập twitter mục hồ sơ chọn vào chỉnh sửa hồ sơ

 • Paste cái link profile của link3 vào mục Bio và lưu lại

II. Đối với yêu cầu sở hữu NFT #Connect2022 Grand NFT thì phải đáp ứng 2 yêu cầu bên dưới

 • Ví phải có tối thiểu 3 NFT: End-of-Year #Connect2022 W3ST Claimed

 • Ví phải có tối thiểu 5 NFT: W3ST

Truy cập vào link AMA của team và check 2 mục #Connect2022 và mục AMA thường claim NFT

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12njiLiosCO8BAYkyEFF96zgeoidzfs2Wf606cgPzrDw/edit#gid=973035723

 • Hoàn thành việc nghe đủ 3 AMA của #Connect 2022 và 5 AMA của mục W3ST

 • Đạt đủ 5 NFT của W3ST và 3 NFT của #Connect2022 thì đợi đến 26/12/2022 để claim NFT #Connect2022 Grand NFT: https://link3.to/connect2022

III. Sau khi đạt đủ 2 điều kiện ở mục I và mục II thì truy cập: https://link3.to/connect2022

 • Kéo xuống dưới cùng mục Mystery Boxes chọn Join Raffle

 • Đợi kết quả số xố vào ngày 05/01 và claim BOX ở https://link3.to/mystery-box