Hướng dẫn mint NFT ZKPay Questoor ZK Badge

Creat by SnowFlower9x

⛔️ Yêu cầu: Có tài khoản zk.money (Aztech Network), ai chưa có tham khảo link sau https://t.me/ffcrypto_allinone/998

Thực hiện đủ 4 quest sau:

 1. Thực hiện rút zkETH or DAI về Polygon Network

 • Thực hiện các mục sau:

  • Mục network chọn vào Polygon

  • Mục token chọn vào ETH

  • Mục Address: Điền địa chỉ ví Metamask

  • Mục Amount điền tối thiểu: 0.005 ETH

 • Ấn Submit sau đó Confirm lệnh

 1. L2=>L2 Send

Thực hiện gửi token sang account zk.money khác.

 • Ở web chính của Zkpay chọn vào Send

 • Chọn vào tên người nhận (nếu không có thì điền vào @ffcrypto). Nhập số lượng min tối thiểu 0.005 ETH và ấn Submit

 1. L2 swap between zkETH <=> zkDAI.

Thực hiện việc hoán đổi từ zkETH sang zkDAI hoặc ngược lại.

 • Ở trang chủ chính của Zkpay chọn vào SWAP

 • Chọn vào token cần swap là zkETH zkDAI. Nhập số lượng min 0.005 ETH => Chọn vào Fastest => Submit

 • Đợi để lệnh hoàn thành thì mới tiếp tục sang bước 4.

 1. Withdrawal Swap zkETH or zkDAI from your Aztec Account to the Polygon Network.

 • Chọn các mục sau

  • Mục đầu tiên Token chọn vào zkETH

  • Network: Polygon

  • Token: DAI

  • Address: điền vào địa chỉ ví metamask

  • Amount điền tối thiểu 5 DAI or 0.005 ETH

=> Submit lệnh done qua bước tiếp

Truy cập lại vào trang chủ của zkpay: https://zkpay.finance/login

Click vào Quest

Ấn vào Get Transactions

Nếu 4 mục kia đều được tích xanh thì chọn vào Complete Quest

Đợi 24h để được cập nhật danh sách mint NFT sau đó truy cập trang Sismo để mint NFT

Link mint: https://app.sismo.io/?badge=zkpay-questoor-zk-badge