Hướng dẫn tham gia BebopDex

FROM FFCRYPTO COMMUNITY

Thực hiện theo thứ tự bên dưới

Bước 1: Join discord và get whitelist

 • Tham gia discord dự án: https://discord.gg/bebop

 • Truy cập mục waitlist => Chọn vào Submit/Resubmit

 • Nhập vào địa chỉ ví Metamask sau đó ấn Gửi

Bước 2: Tiến hành giao dịch tại sàn dex của dự án

 • Chuẩn bị:

  • Nếu làm full cả bên ETH và Polygon thì chuẩn bị tầm 500$ bên ETH (rút từ sàn FTX or Binance)

  • Đợi gas rẻ rồi làm, check gas tại đây: https://etherscan.io/gastracker

 • Truy cập sàn: https://bebop.xyz/

 • Connect Wallet

 1. Đối với mạng ETH

  • Chọn vào Wrap your ETH => Chuyển đổi 1 phần ETH sang WETH

Link 2: https://noox.world/badge/104577845207406739233498577831854075688817521750848206372017175842561722417293

1.3 Link claim NFT sau khi thực hiện hoán đổi trên 10 lần: https://noox.world/badge/104577845207406739233498577831854075688817521750848206372017175842561722417280

Sau khi claim NFT xong thì tiến hành Tham gia Guild : https://guild.xyz/bebop

 1. Đối với mạng Matic

 • Chuyển đổi ví Metamask sang mạng Polygon => Click vào Wrap your Matic

 • Swap trên mạng Polygon với tổng giao dịch trên $2000, chia làm nhiều lần.

🔔 Lưu ý: Anh em nên lập lịch swap kèo như đối với các kèo săn retroactive khác, chia làm nhiều lần.

⛔️ Theo dõi nhiều kèo hơn tại: https://t.me/ffcrypto_allinone