Hướng dẫn thực hiện DAO Vote trên snapshot.org

Phần hướng dẫn sẽ phân loại vote trên các hệ: Ethereum, Arbitrum, Layerzero và Optimism

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư, anh em tự cân nhắc phần chi phí và vốn. Có thể canh gas rẻ mua trên sàn để rút ra hoặc swap thẳng trực tiếp trên dex uniswap.org

Bước 1: Chuẩn bị

 • Trên hệ Ethereum:

  • Token UNI

  • Token 1inch

  • Token People (trên 100 token)

  • AAVE

  • DYDX

 • Trên hệ Arbitrum:

  • GMX

  • L2DAO

  • Treasure DAO (Magic)

  • VSTA

  • Swapr

  • Arbitrum Odyssey

  • Shell Protocol

 • Trên hệ sinh thái Optimism: token OP

 • Trên hệ sinh thái Layerzero:

  • STG

  • RDNT

  • Sushi (cần check lại)

Bước 2: Tiến hành lần lượt trên từng hệ

 1. Đối với hệ sinh thái Ethereum

Lưu ý: Không nhất thiết phải vote hết tất cả token bên dưới, ae tự lựa mà làm nhé.

 1. Đối với hệ sinh thái Arbitrum

 1. Hệ sinh thái Layer Zero

 1. Hệ sinh thái Optimism

HƯỚNG DẪN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ TEAM FFCRYPTO COMMUNITY MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG TRUY CẬP TELEGRAM CỦA NHÓM: https://t.me/ffcrypto_support