Hưỡng dẫn tham gia Scroll ZKP Testnet

Scroll là một Giải pháp lớp 2 zkEVM của ETH.ngoài ra dự án đã gọi vốn được 30m$.chúng ta sẽ đi tham gia testnet dự án luôn

1/ Các bước thực hiện bao gồm :

 • Thêm Scroll Testnet vào Metamask

 • Faucet và Cầu từ Scroll L1 sang L2

 • Swap trên Scroll L2 + Lq

 • Gửi biểu mẫu phản hồi

2/ Bước đầu tiên thêm 2 mạng L1 Vs L2 vào metamask

Hình ảnh
 • Tiếp theo đi đến faucet token testnet ở L1 https://prealpha.scroll.io/faucet/

  Hình ảnh
 • Lưu ý bạn cần cấp quyền Twitter để faucet.Để ngăn bot vòi, bạn phải đăng nhập bằng Twitter. Chúng tôi yêu cầu quyền truy cập chỉ đọc. Tài khoản Twitter của bạn phải có ít nhất 1 Tweet, 30 người theo dõi và cũ hơn 1 tháng.

 • Sau khi có token testnet tiếp đến chúng ta sử dụng cầu từ L1 sang L2 chuyển cả TUSDC và TSETH

  Hình ảnh
 • Tiếp đến thực hiện Swap và thêm Lq ở trên nền tảng của họ

 • cuối cùng chúng ta sẽ điền vào Form phản hồi : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWjFycIjGATxVAMBazZ7ky3DZFJYO5mA6S0nSpwmzwU1MwVw/viewform

 • Đừng quên tham gia vào discord của dự án : https://discord.gg/x6v7Qcft

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
NVTcommunity logo
Subscribe to NVTcommunity and never miss a post.
#testnet
 • Loading comments...