Lens Protocol x Roles Discord

Lens Protocol

Bài này mình sẽ hưỡng dẫn ae lấy roles cho hold Lens NFT. Đối với ae chưa có Lens thì có thể theo giõi dự án trên Twitter để tham gia sự kiện của họ và có cơ hội Mint NFT Lens. Hiện tại giá Lens quá cao nên mình sẽ không hưỡng dẫn ae mua....

💪 Đừng quên ấn vào nút Subscribe để không bỏ lỡ những dự án mới nhất mà mình hưỡng dẫn nhé

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
NVTcommunity logo
Subscribe to NVTcommunity and never miss a post.
#retroactive #airdrop#lens
  • Loading comments...