Buffer Finance Incentivized Testnet Guide

Giới thiệu về Testnet khuyến khích:

Họ đã phát hành testnet khuyến khích của mình vào ngày 12 tháng 1 lúc 4:00 chiều UTC và nó sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 1 lúc 4:00 chiều UTC. Sau khi mạng thử nghiệm kết thúc một cách lạc quan, giao dịch Lên/Xuống sẽ hoạt động trên Mainnet vào ngày 21 tháng 1 năm 2023. Mạng thử nghiệm này hoạt động trên mạng thử nghiệm Arbitrum Goerli.

Bạn có thể xem bảng dẫn ở đây . 5 người chiến thắng hàng đầu sẽ nhận được 100 mã thông báo BFR mỗi ngày khi mạng thử nghiệm chạy.

Các bước để hoàn thành Testnet:

  1. Trước hết, hãy chuyển ví của bạn sang mạng Arbitrum Goerli . Nếu bạn không có mạng đó, hãy truy cập https://chainlist.org/chain/421613 và nhấp vào Thêm vào MetaMask .

2. Tiếp theo, hãy truy cập https://goerlifaucet.com/ và nhận một số Goerli ETH .

3. Truy cập https://bridge.arbitrum.io/?l2ChainId=421613 và chuyển tiền từ Goerli sang Arbitrum Goerli. Nó sẽ mất khoảng 15 phút. để việc bắc cầu hoàn thành.

4. Truy cập https://testnet.buffer.finance/ và nhấp vào tùy chọn Kết nối được cung cấp ở góc trên cùng bên phải. Chọn ví của bạn và phê duyệt giao dịch.

5. Chuyển đến tab Vòi và nhấp vào Yêu cầu 500 USDC . Phê duyệt giao dịch trong ví MetaMask của bạn.

Lưu ý : Không thể yêu cầu quá 500 USDC mỗi 24 giờ.

6. Chọn một nội dung từ trình đơn thả xuống nội dung ở góc trên cùng bên trái.

7. Ở góc bên phải, bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn. Vì vậy, hãy chọn khung thời gian và quy mô giao dịch phù hợp và nhấp vào Phê duyệt để phê duyệt USDC thử nghiệm của bạn.

8. Chọn một hướng ( Lên hoặc Xuống ) và phê duyệt giao dịch trong ví của bạn. Vị trí của bạn được mở. Bạn sẽ cần đợi cho đến khi thời gian hết hạn để nhận được kết quả.

9. Bạn có thể kiểm tra các vị trí đã mở của mình bên dưới biểu đồ trong tab Hoạt động.

Bạn có thể kiểm tra bảng xếp hạng ở đây .

Chỉ những người giao dịch có 5 giao dịch trở lên từ một ví mới được xem xét.

10. Đưa ra phản hồi của bạn trực tiếp trong kênh testnet trên Buffer Finance Discord .

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
  • Loading comments...