Hướng dẫn đầy đủ về Uniwhale Exchange !!

Testnet

Sàn giao dịch Uniwhale là gì?

Uniwhale là một sàn giao dịch phi tập trung có đòn bẩy. Giao dịch BTC, ETH và các mặt hàng khác với đòn bẩy lên tới 200 lần và phí thấp. Bạn có thể cung cấp tính thanh khoản với các loại tiền ổn định như BUSD, USDC, USDT, v.v., để kiếm được lợi nhuận thực từ việc tạo lập thị trường và giao dịch đòn bẩy.

Giới thiệu về Uniwhale Testnet:

Uniwhale Exchange sẽ ra mắt Testnet vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Tất cả các phần thưởng như sau:

  • Tất cả người dùng testnet đủ điều kiện sẽ được thưởng bằng mã thông báo quản trị Uniwhale.

  • Ngoài ra, tất cả người dùng testnet đủ điều kiện có Mã thông báo liên kết tài khoản Binance sẽ được thưởng danh sách trắng Uniwhale Genesis Pass .

  • Cung cấp phản hồi hợp lệ cho Google Biểu mẫu sẽ được thưởng bằng phần thưởng tiền thưởng lỗi riêng biệt.

Hướng dẫn từng bước để hoàn thành Testnet:

  1. Trước hết, hãy chuyển sang Binance Chain Testnet và truy cập trang vòi Uniwhale .

2. Nếu bạn không có BNB testnet, hãy sử dụng vòi này để nhận một số. Sau đó, nhấp vào Kết nối Ví và kết nối ví của bạn. Nhấp vào Nhận USD thử nghiệm để nhận tUSD và phê duyệt giao dịch trong ví của bạn. Để có được 1000 USD thử nghiệm, sẽ tốn 0,1 BNB thử nghiệm cho mỗi giao dịch.

3. Nhấp vào tùy chọn Bắt đầu để kiểm tra hoặc chỉ cần nhấp vào đây . Vì đang ở giai đoạn đầu nên chúng chỉ hỗ trợ chức năng giao dịch đòn bẩy. Các chức năng khác như cung cấp thanh khoản, đặt cược, v.v. sẽ khả dụng ở giai đoạn sau.

4. Nhiệm vụ là mở các vị thế Long/Short trên các cặp BTC-/ETH-/BNB-tUSD với tUSD làm tiền ký quỹ. Trước hết, hãy chọn ETH/tUSD làm cặp và sau đó thay đổi các tùy chọn theo ý muốn. Tiếp theo, nhấp vào Phê duyệt và xác nhận giao dịch trong ví của bạn.

5. Tiếp theo, nhấp vào Mua để mở vị trí. Phê duyệt giao dịch trong ví MetaMask. Bạn có thể thấy vị trí đã mở của mình dưới biểu đồ.

6. Tiếp theo, thay đổi cặp thành BTC/tUSD và lặp lại tương tự, tức là mở một vị trí Mua/Short.

7. Lặp lại tương tự cho cặp BNB/tUSD .

8. Bạn có thể thấy tất cả các vị trí đã mở của mình dưới biểu đồ. Để đóng một vị trí, nhấp vào tùy chọn đóng bên cạnh vị trí đó. Chọn 100% và nhấp vào Đóng vị thế .

Lưu ý: Mở và đóng các vị thế trên ít nhất hai cặp mã thông báo khác nhau (hai lần cho mỗi cặp) trên mạng thử nghiệm Uniwhale. (Mỗi vị trí mở hợp lệ phải kéo dài ít nhất 10 phút để đủ điều kiện).

9. Bây giờ, hãy chuyển sang BNB Chain Mainnet và yêu cầu POAP testnet của bạn từ đây và Danh sách trắng Uniwhale Genesis Pass tại đây . Bạn sẽ cần BAB Token để yêu cầu danh sách trắng.

Bạn sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ trên để yêu cầu POAP và danh sách trắng. Nếu bất kỳ tác vụ nào không được xác minh, vui lòng thử lại sau nhưng xin lưu ý rằng các POAP và Danh sách trắng dựa trên cơ sở FCFS.

10. Bạn có thể cung cấp phản hồi hợp lệ thông qua Biểu mẫu Google này để nhận phần thưởng tiền thưởng lỗi.


Đừng quên nhấn like bài người đã chia sẻ nhé :3

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
  • Loading comments...