Hướng dẫn ParallelChain Testnet

ParallelChain là gì?

ParallelChain là một giao thức chuỗi khối cơ sở hạ tầng với mạng chính công cộng ( Mainnet ) và nhiều mạng riêng để chạy cả ứng dụng doanh nghiệp và ứng dụng phi tập trung (DApps). Trong hệ sinh thái ParallelChain, các công ty không phải DeFi có thể truy cập thị trường DeFi thông qua mạng chính — họ quyết định cách họ muốn tương tác với mạng. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các bản tổng hợp — lạc quan và không có kiến ​​thức (zero knowledge) — để đạt được sự đồng thuận trên mạng chính và đảm bảo tính bảo mật cũng như quyền riêng tư mà không cần đặt dữ liệu của họ lên mạng công cộng,” ParellelChain Lab cho biết.

Nguồn vốn : Dự án đã huy động được 50,3 triệu đô la từ quỹ Cấp 3+.

Các bước để hoàn thành Testnet:

  1. Truy cập https://testnet.parallelchain.io/explorer .

  2. Sẽ có một vòng tròn ở góc trên bên phải. Nhấp vào nó và sau đó nhấp vào Tạo tài khoản .

3. Bạn sẽ nhận được địa chỉ và Khóa cá nhân của mình . Hãy lưu Khóa riêng của bạn ở nơi an toàn. Đặt tên cho ví của bạn và nhấp vào Tiếp theo .

4. Chọn một Hình đại diện cho ví và nhấp vào Tạo .

5. Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn vòi và nhập địa chỉ của bạn. Nhấp vào Yêu cầu TXPLL và sau đó nhấp vào Xác nhận . Bạn sẽ nhận được vòi sau một thời gian.

6. Tiếp theo, hãy truy cập https://testnet.parallelchain.io/explorer/staking và chọn bất kỳ trình xác thực nào. Trang web chậm, vì vậy hãy đợi một chút.

7. Tiếp theo, đặt cược bất kỳ số lượng mã thông báo nào.

8. Truy cập tweet sau và nhập địa chỉ ví của bạn.

Các bước khác sẽ sớm được đăng.

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
  • Loading comments...