Hướng dẫn Testnet mạng Mantle

Mantle là một ngăn xếp công nghệ tương thích với EVM để nhân rộng Ethereum. Tương thích với EVM có nghĩa là tất cả các hợp đồng và công cụ hoạt động trên Ethereum cũng hoạt động với Mantle với những sửa đổi tối thiểu. Người dùng Mantle có thể thử nghiệm các ứng dụng web3 thú vị và các nhà phát triển có thể triển khai các hợp đồng thông minh trong một môi trường hiệu quả với chi phí thấp.

Về cốt lõi, Mantle đã được xây dựng với kiến ​​trúc mô-đun sử dụng bản tổng hợp lạc quan với giải pháp khả dụng dữ liệu sáng tạo. Điều này cho phép Mantle kế thừa bảo mật từ Ethereum và cung cấp dữ liệu sẵn có rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn.

Dự án đang ở giai đoạn rất sớm và nhiều khía cạnh vẫn còn bí ẩn, điều này có thể có lợi cho chúng tôi, vì chúng tôi là những người tiên phong đầu tiên trong đó và có thể tăng cơ hội nhận được phần thưởng trong tương lai bằng cách tích cực ngay bây giờ. Sau khi biết được khoản đầu tư vào dự án hoặc quy mô phần thưởng cho giai đoạn trả phí, sẽ có rất nhiều người đến với dự án, lúc đó bạn và tôi sẽ có một khoảng cách lớn và trải nghiệm với dự án và nếu dự án sẽ có thể thực hiện tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch thì chúng tôi với tư cách là những người sớm chấp nhận rằng một thứ gì đó sẽ được thông qua từ “bàn lớn”!

Hãy bắt đầu thử nghiệm.

Làm thế nào để tham gia?

Hoàn thành nhiệm vụ trên crew3

 • Tới https://mantle.crew3.xyz/invite/T2v9BgVDZu0_Yg7UdvIfy chính trên crew3;

 • Để mở một nhánh với các tác vụ cho testnet, chúng tôi cần thực hiện các tác vụ từ phần “Bắt đầu”;

 • Vào đây định kỳ và thực hiện nhiệm vụ, cập nhật liên tục;

 • Sau đó mở phần “Mantle-Testnet” mà chúng ta cần;

 • Đến bước tiếp theo.

Yêu cầu mạng thử nghiệm ETH

 • Đến bước tiếp theo.

Vòi Testnet Mantle

 • Chuyển đến vòi và kết nối ví của bạn (Mạng thử nghiệm Goerli);

 • Nhấp vào nút “Tweet”;

 • Thực hiện Tweet;

 • Tiếp theo, nhấp vào nút “Xác minh;

 • Chỉ định địa chỉ ví và số lượng mã thông báo (không quá 1000) và nhấp vào “Mã thông báo Mint”;

 • Xong;

 • Đến bước tiếp theo.

cầu áo choàng

 • Chọn một mã thông báo, chỉ định số lượng và nhấp vào nút “Phê duyệt”, xác nhận giao dịch trong ví;

 • Nhấp để “Gửi tiền”;

 • Xác nhận tiền gửi;

 • Xong;

 • Đến bước tiếp theo.

Rút

 • Chuyển đến Rút tiền ;

 • Cài đặt mạng Mantle trong ví của bạn, nhấp vào “Switch to Mantle Testnet” và xác nhận cài đặt trong ví của bạn, sau đó chuyển sang mạng Mantle;

 • Tiếp theo, chỉ định số lượng mã thông báo sẽ rút (hãy chắc chắn để lại một số BIT để trả phí) và nhấp vào nút “Rút tiền”;

 • Xác nhận Rút tiền, nhấp để “Bắt đầu quá trình rút tiền”;

 • Xong, bấm “Ok, got it”;

Yêu cầu rút tiền

 • Nhấp vào địa chỉ ví của bạn ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào “Xem số tiền đã rút”, sau đó nhấp vào “Yêu cầu”, xác nhận giao dịch trong ví;

 • Xong;

 • All done.

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
 • Loading comments...