Hướng dẫn testnet Taiko

Taiko là gì?

Taiko là ZK-EVM loại A (tương đương Ethereum) nhằm mục đích tương thích tối đa. Điều này dẫn đến trải nghiệm nhà phát triển liền mạch.

Mã của Taiko là mã nguồn mở và có sẵn trên GitHub.

Các nút, người đề xuất và người chứng minh hoàn toàn phi tập trung và không được phép. Bất cứ ai cũng có thể tham gia Taiko.

Nó được hỗ trợ bởi Vitalik buterin!!

Hướng dẫn mạng thử nghiệm Alpha-1

Có hai mạng liên quan đến testnet mà chúng tôi sẽ xác định:

  • Taiko A1 là bản phát hành mạng thử nghiệm Alpha-1 của Taiko — một ZK-Rollup tương đương Ethereum, phi tập trung hoàn toàn.

  • Ethereum A1 là mạng Ethereum được triển khai riêng của Taiko, đóng vai trò là L1 cho mạng thử nghiệm Alpha-1 của Taiko.

1. Thêm mạng

Thêm Ethereum A1 và Taiko A1 vào bất kỳ ví nào hỗ trợ EVM (ví dụ: MetaMask).

Liên kết : https://taiko.xyz/docs/alpha-1-testnet/configure-wallet

2. Vòi yêu cầu

Để tiếp tục, chúng tôi cần yêu cầu hai loại vòi !!

Sử dụng liên kết bên dưới để yêu cầu cả hai vòi

Yêu cầu mã thông báo $HORSE theo quy trình bên dưới!!

Liên kết: https://bridge.a1.taiko.xyz/

Truy cập liên kết và kết nối ví, chuyển mã thông báo của bạn sang ngựa và nút vòi sẽ xuất hiện !!

Cầu

Bây giờ chúng ta phải bắc cầu để tiến xa hơn trong các nhiệm vụ của mình.

Liên kết : https://bridge.a1.taiko.xyz/

  • Cầu nối ETH giữa Ethereum A1 và Taiko A1

  • Cầu HORSE giữa Ethereum A1 và Taiko A1

Mẹo : Vui lòng kiếm ít nhất 25 trx vì bạn càng kiếm được nhiều trxn thì cơ hội nhận airdrop càng cao!!

Có hai cách nữa để thực hiện, Triển khai hợp đồng , Chạy một nút !!

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
  • Loading comments...