MantaPay Incentivized Testnet (Đã xác nhận Airdrop)

Mạng Manta là gì?

MantaPay là một nhóm được bảo vệ bằng nhiều tài sản trên chuỗi sử dụng zkSNARK. Đó là giao thức thanh toán ẩn danh phi tập trung theo mô hình BYOT (Mang theo mã thông báo của riêng bạn). MantaPay sẽ hỗ trợ tất cả các tài sản tiền điện tử chính trên Polkadot/Kusama và hơn thế nữa.

Manta Network được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư hàng đầu trong ngành, bao gồm Polychain và Binance, Manta Network cam kết xây dựng một thế giới Web3 tốt hơn thông qua bảo vệ quyền riêng tư.

Lưu ý : Chúng tôi đã chia sẻ về Manta Network vào tháng 6 năm 2022, cũng là thời điểm mạng này nằm trong vòng Testnet đầu tiên, hiện là giai đoạn cuối của mạng thử nghiệm.

Công cụ cần thiết :

Chúng tôi cần một số công cụ để hoàn thành testnet, Vui lòng sử dụng liên kết để tải xuống tất cả các công cụ!!

  1. Manta Signer
    Manta Signer là trình quản lý bí mật và trình tạo bằng chứng không có kiến ​​thức để sử dụng với Manta Network, Calamari Network và Dolphin Testnet. :

Liên kết : https://signer.manta.network/

Down và cài vào PC

Tạo Ví mới và lưu khóa của bạn và hoàn tất!!

( Quá trình tạo ví khá lag, nếu chạy lỗi bạn có thể chạy với quyền admin thử lại nhiều lần tới khi tạo xong ví - kiên trì nhé )

2. Ví PolkaDot.js
Chúng tôi cần ví này cho tác vụ này, Mở tiện ích mở rộng và tạo địa chỉ ví mới

Liên kết: https://polkadot.js.org/extension/

Nhiệm vụ TestNet

Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới testnet và theo dõi tất cả các nhiệm vụ để tăng cơ hội nhận được airdrop!!

1. Vòi yêu cầu

Chúng tôi phải yêu cầu một số mã thông báo testnet để hoàn thành testnet của mình!!

Để nhận mã thông báo thử nghiệm, hãy truy cập kênh Discord và sao chép địa chỉ ví của bạn.

Liên kết : https://discord.gg/mantanetwork

Trong kênh Discord, hãy truy cập #mantapay-v3-faucet và nhập /gimme rồi dán địa chỉ của bạn. Yêu cầu DOL và các mã thông báo thử nghiệm khác như KSM, ROC, kBTC, v.v.

Đảm bảo nhận được $DOL trước, vì $DOL là mã thông báo gốc của mạng thử nghiệm, phải được sử dụng để thanh toán phí gas cho mỗi giao dịch

Đừng quên yêu cầu tất cả các mã thông báo được đề cập trên bất hòa !!

Yêu cầu vòi!!

2. zKtransact

zkTransact giúp chúng tôi tư nhân hóa mọi giao dịch công khai.

Hãy chuyển tài sản công thành tài sản riêng. Chọn số lượng Công khaiRiêng tư và nhấp vào “ To Private” .

Liên kết: https://app.manta.network/dolphin/bridge

Click on To Private and approve the transaction !!

Private To Private

Now we will do private to private transaction !!

Link : https://app.manta.network/dolphin/transact

Phải Chọn Mạng Riêng Cả Hai Bên!!

Nhấp vào Trên zkAdress để tạo địa chỉ và dán nó vào ví nhận .

Nhấp vào Private Transfer

Phê duyệt giao dịch trong Manta Signer!!

Phê duyệt ngay bây giờ trong Ví PolkaDot

Lưu ý : Nếu trx không thành công thì bạn có thể khởi động lại Manta Signer của mình và nó sẽ được sửa!!

Mẹo: Thực hiện Nhiều trx và thực hiện nhiều lần chuyển mã thông báo!!

3. Cầu

Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng kết nối tài sản của mình trên các chuỗi khác nhau bằng cách sử dụng cầu nối MantaPay!!

Liên kết: https://app.manta.network/dolphin/bridge

Bạn có thể kết nối bất kỳ mã thông báo nào trên bất kỳ chuỗi nào được liệt kê ở đó!

làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng đối với moonriver, bạn cần tải xuống và kết nối MoonRiver Network!!

|Phê duyệt giao dịch và hoàn tất!!

4. Biểu mẫu phản hồi

Bây giờ để xác nhận mục nhập của chúng tôi vào testnet, chúng tôi cần gửi tất cả các chi tiết cho gleam !!

Liên kết: https://gleam.io/Pq9JR/mantapay-incentivized-testnet-v3

Phải điền vào mẫu phản hồi này:

Liên kết: https://manta-network.typeform.com/dolphinv3?typeform-source=gleam.io

Gửi tất cả mọi thứ một cách cẩn thận

Phần thưởng

Giống như với MantaPay Testnet v2, MantaPay Testnet v3 được khuyến khích. Các quy tắc tương tự được áp dụng để đủ điều kiện tham gia mạng thử nghiệm của chúng tôi trong v3. Để có khả năng đủ điều kiện nhận airdrop testnet được khuyến khích, bạn phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của testnet.


Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
  • Loading comments...