TestNet PolyGon zkEVM

airdrop

TestNet PolyGon zkEVM

Polygon zkEVM là zk-Rollup đầu tiên có sẵn mã nguồn, cung cấp tương đương opcode EVM hoàn chỉnh cho trải nghiệm người dùng mượt mà và bảo mật của EthPolyGon zkEVM là gì?ereum.

Polygon zkEVM sử dụng mã hóa nâng cao, được gọi là bằng chứng không tiết lộ, để giảm phí giao dịch và tăng thông lượng trong khi vẫn duy trì tính bảo mật của Ethereum.

Hướng dẫn thiết lập Testnet của nó!!

Hướng dẫn TestNet

Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành quy trình testnet, chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ để kiểm tra nó đúng cách!!

1. Vòi yêu cầu

Trước tiên, chúng tôi cần yêu cầu Georli ETH từ vòi !

Liên kết : https://goerlifaucet.com/

Đặt địa chỉ của bạn và thực hiện !!

2. Thêm mạng

Chúng tôi phải thêm mạng testnet vào siêu dữ liệu của mình!!

Liên kết : https://deprecated.zkevm-test.net/login

Nhấp vào Thêm vào MetaMask

Đã thêm mạng

3. Cầu

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển 0,05$ETH từ mạng Goerli sang mạng public-testnet-litchi!!

Liên kết : https://deprecated.zkevm-test.net/login

Nhấp vào kết nối ví và kết nối ví!!

Chúng tôi sẽ kết nối mạng Goerli với mạng public-testnet-litchi!!

Xác nhận và Phê duyệt giao dịch!!

Nhấp vào Hoàn tất và ký giao dịch và hoàn tất !!

4. Thực hiện hoán đổi

Bây giờ, chúng ta hãy truy cập trang web Photonswap và thực hiện hoán đổi $ETH trên $PHOTON và ngược lại.

Liên kết: https://photonswap.finance/#/swap

Lưu ý: Tại thời điểm viết bài này, mạng blog đã ngừng hoạt động nên tôi khuyên bạn nên thử mạng của mình!!

Hoán đổi ETH sang $PHOTON và ngược lại!!

5. Cầu Quay Lại

Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tiền của mình trở lại Mạng thử nghiệm Georil!!

Thực hiện quy trình tương tự như hướng dẫn ở trên để hoàn tất giao dịch.

Liên kết : https://deprecated.zkevm-test.net/login

Và thực hiện !!

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Subscribe to tienich and never miss a post.
  • Loading comments...